Autors vius o morts de Lynwit98

Morts (53)

Vius (117)

Desconegut (79)

No són una persona (12)

Zombis (?)

Cap… encara.