Autors vius o morts de MCGorman

Morts (27)

Vius (40)

Desconegut (43)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.