Llibres controvertits de MFK_Fisher_Library

Aquesta pàgina mostra els llibres més "controvertits" de la teva biblioteca mesurats segons la desviació estàndard més alta de la valoració dels membres.

Desviació estàndard Valoració mitjana La teva valoració Títol
1.028 3.86 The Collected Stories of Colette de Colette
0.896 3.87 As They Were de M. F. K. Fisher
0.882 3.95 The Physiology of Taste or Meditations on Transcendental Gastronomy de Jean Anthelme Brillat-Savarin