Personatges del llibre per a NathanWC

Personatges als llibres de la biblioteca de NathanWC

Anhktepot (Anglès)

The Banshee (Anglès)

Baroness Schraeder (Anglès)

Bluebeard (Anglès)

Brigitta Von Trapp (Anglès)

Caine (Anglès)

D' Polarno (Anglès)

Dracon (Anglès)

Ebonbane (Anglès)

Freidrich Von Trapp (Anglès)

Georg Von Trapp (Anglès)

Goratrix (Anglès)

Gretl Von Trapp (Anglès)

The Headless Horseman (Anglès)

The House of Lament (Anglès)

Kurt Von Trapp (Anglès)

Liesl Von Trapp (Anglès)

Lilith (Anglès)

Louisa Von Trapp (Anglès)

Maria Von Trapp (Anglès)

Marta Von Trapp (Anglès)

Max Detweiler (Anglès)

Merilee (Anglès)

Mi-ka-il (Anglès)

Monette (Anglès)

The Phantom Lover (Anglès)

Rudolph van Richten (Anglès)

Samuel Haight (Anglès)

Sascha Vykos (Anglès)

The Three Hags (Anglès)

Tiyet (Anglès)

Victoria Ash (Anglès)

Von Kharkov (Anglès)

Zolnik (Anglès)