Nacionalitats dels autors de Nyree

France (6)
Ubicat a France

UK (5)
Ubicat a UK

Spain (2)
Ubicat a Spain

Sense marcar (2)

USA (2)
Ubicat a United States of America

Anglaterra (2)
Ubicat a UK

Austria (1)
Ubicat a Austria

Belgium (1)
Ubicat a Belgium

Ireland (1)
Ubicat a Ireland

England (1)
Ubicat a UK