Autors vius o morts de OgreZed

Morts (149)

Vius (684)

Desconegut (9,454)

No són una persona (17)

Zombis (?)

Cap… encara.