Autors vius o morts de Pastor_Josh

Morts (205)

Vius (148)

Desconegut (335)

No són una persona (12)

Zombis (?)

Cap… encara.