Taules i gràfiques de la biblioteca de Rev.PaulC.Freswick