Autors vius o morts de Rmhunt008

Morts (95)

Vius (141)

Desconegut (100)

No són una persona (7)

Zombis (?)

Cap… encara.