Autors vius o morts de Rmhunt008

Morts (91)

Vius (142)

Desconegut (101)

No són una persona (10)

Zombis (?)

Cap… encara.