Autors vius o morts de Rozzodarf

Morts (21)

Vius (104)

Desconegut (55)

No són una persona (1)

Zombis (?)

Cap… encara.