Autors vius o morts de S.Elise.T

Morts (30)

Vius (90)

Desconegut (41)

No són una persona (9)

Zombis (?)

Cap… encara.