Autors vius o morts de ScottH819

Morts (4)

Vius (2)

Desconegut (2)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.