Autors vius o morts de Shawanal

Morts (74)

Vius (187)

Desconegut (50)

No són una persona (3)

Zombis (?)

Cap… encara.