Personatges del llibre per a Slape

Personatges als llibres de la biblioteca de Slape