Autors vius o morts de SmokingGNU

Morts (6)

Vius (65)

Desconegut (39)

No són una persona (4)

Zombis (?)

Cap… encara.