Gènere dels autors de SoftPauxs

dona (61)

home (53)

Sense marcar (28)

n/a (6)

desconegut (1)