Autors vius o morts de StashaHill

Morts (17)

Vius (85)

Desconegut (29)

No són una persona (2)

Zombis (?)

Cap… encara.