Autors vius o morts de Stela96

Morts (0)

Cap

Vius (2)

Desconegut (0)

Cap

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.