Autors vius o morts de Stephen.Lawton

Morts (25)

Vius (109)

Desconegut (28)

No són una persona (2)

Zombis (?)

Cap… encara.