Autors vius o morts de Sydnie_Pettingill

Morts (15)

Vius (200)

Desconegut (92)

No són una persona (2)

Zombis (?)

Cap… encara.