Autors vius o morts de Tootieg23

Morts (17)

Vius (226)

Desconegut (2,780)

No són una persona (15)

Zombis (?)

Cap… encara.