Autors vius o morts de Vividrogers

Morts (83)

Vius (164)

Desconegut (112)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.