Autors vius o morts de WOLABI

Morts (432)

Vius (225)

Desconegut (1,356)

No són una persona (12)

Zombis (?)

Cap… encara.