Autors vius o morts de WhizM013

Morts (41)

Vius (84)

Desconegut (32)

No són una persona (2)

Zombis (?)

Cap… encara.