Autors vius o morts de Wolfman08

Morts (64)

Vius (43)

Desconegut (1)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.