Nacionalitats dels autors de acdoboj

Sense marcar (307)

USA (286)
Ubicat a United States of America

UK (19)
Ubicat a UK

France (7)
Ubicat a France

Canada (6)
Ubicat a Canada

Italy (4)
Ubicat a Italy

England (3)
Ubicat a UK

Germany (3)
Ubicat a Germany

Australia (2)
Ubicat a Australia

Ireland (2)
Ubicat a Ireland

Hungary (1)
Ubicat a Hungary

India (1)
Ubicat a India

Afghanistan (1)
Ubicat a Afghanistan

Brazil (1)
Ubicat a Brazil

Ethiopia (1)
Ubicat a Ethiopia

Chile (1)
Ubicat a Chile

Bangladesh (1)
Ubicat a Bangladesh

Mexico (1)
Ubicat a Mexico

New Zealand (1)
Ubicat a New Zealand

Noruega (1)
Ubicat a Norway

Romania (1)
Ubicat a Romania

Scotland, UK (1)
Ubicat a UK

Estats Units (1)
Ubicat a United States of America

Austria-Hungary (1)
Ubicat a Austria

Japan (1)
Ubicat a Japan