Autors vius o morts de addunn3

Morts (114)

Vius (363)

Desconegut (87)

No són una persona (4)

Zombis (?)

Cap… encara.