Autors vius o morts de alphadillon

Morts (245)

Vius (131)

Desconegut (639)

No són una persona (18)

Zombis (?)

Cap… encara.