Autors vius o morts de anella4611

Morts (5)

Vius (94)

Desconegut (32)

No són una persona (2)

Zombis (?)

Cap… encara.