Llocs dels llibres de ariel1234987

Llocs als llibres de la biblioteca de ariel1234987

Admiral Benbow Inn

Agerstown, Pennsylvania, EUA

Alger, Algèria

Algèria

Beecher Prep Middle School

Boston, Massachusetts, USA

Central Park, Nova York, EUA

Devon, Anglaterra

Edmont Hotel

EUA

Guernsey, Illes del Canal

Istanbul

Istanbul, Turquia

Italy

Kingsbridge, Anglaterra - Lloc fictici

Lincoln, Anglaterra

London, England, UK

Londres, Anglaterra

Londres, Anglaterra, Regne Unit

Manhattan, Nova York, EUA

Mississippi, EUA

Nova York, USA

Orà, Algèria

Pencey Preparatory School for Boys

Pennsylvania, EUA

Piemont, Itàlia

Ravensbrück camp de concentració, Ravensbrück, Brandenburg, Alemanya

Shiring, Anglaterra - Lloc fictici

Swindon, Anglaterra

Wellington College

Zoo de Central Park