Personatges del llibre per a blankets

Personatges als llibres de la biblioteca de blankets