Autors vius o morts de cassanbo

Morts (11)

Vius (83)

Desconegut (23)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.