Personatges del llibre per a cearrach

Personatges als llibres de la biblioteca de cearrach

Asa Somers (Anglès)

Benoit Mandelbrot (Neerlandès, Anglès)

Ed Tobin (Anglès)

Edward Lorenz (Neerlandès, Anglès)

Ender (Francès)

Ender Wiggin (Anglès)

Fern Hawley (Anglès)

Harry Warren (Anglès)

the Hive Queen (Anglès)

Isaac Bell (Anglès)

James Dashwood (Anglès)

Jane (Francès)

Jane the A.I. (Anglès)

Joseph Van Dorn (Anglès)

Leonardo da Vinci (Anglès)

Marat Zolner (Anglès)

Marion Morgan Bell (Anglès)

Miro (Anglès)

Mitchell Feigenbaum (Neerlandès, Anglès)

Novinha (Anglès)

Pauline Grandzau (Anglès)

Peter Wiggin (Francès, Anglès)

Quara (Anglès)

Si Wang-Mu (Anglès)

Valentine Wiggin (Francès, Anglès)

Walt Hatfield (Anglès)

Young Val (Anglès)

Yuri Antipov (Anglès)