Autors compartits per a cenozar

Qui comparteix els autors preferits de cenozar?