Autors vius o morts de cswaffer

Morts (286)

Vius (322)

Desconegut (350)

No són una persona (34)

Zombis (?)

Cap… encara.