Autors vius o morts de dgillham

Morts (102)

Vius (161)

Desconegut (155)

No són una persona (7)

Zombis (?)

Cap… encara.