Autors compartits per a divrom

Qui comparteix els autors preferits de divrom?