Autors vius o morts de dmbruns88

Morts (18)

Vius (32)

Desconegut (54)

No són una persona (3)

Zombis (?)

Cap… encara.