Personatges del llibre per a dobah

Personatges als llibres de la biblioteca de dobah

Ada Byron Lovelace (Anglès)

Ambrosius Aurelianus (Anglès)

Ann-Hari (Anglès)

Anne-Hari (Francès)

Benjamin Britten (Anglès)

Boris (Italià, Anglès)

Borowski (Italià)

Captain Swing (Anglès)

Carl (Italià, Anglès)

Charles Babbage (Anglès)

Collins (Italià)

Craig Star Gazer (Anglès)

Cronstandt (Italià)

Cutter (Anglès)

Dark Aura (Anglès)

The Doctor (Anglès)

Donna Teredo (Anglès)

Drogon (Francès, Anglès)

Edward Mallory (Anglès)

Elsie (Anglès)

Ernst Nimrod (Anglès)

Faucheur (Francès)

Fejhechruiçel (Francès)

Fillmore (Italià)

Frugis (Francès)

Germaine (Italià)

Ginette (Italià)

Gray Gay Storm (Anglès)

Gross Kwiss (Francès)

Hanville Svetz (Anglès)

Henry Miller (Italià, Anglès)

Irene (Italià)

Jacques Cousteau (Anglès)

John Keats (Anglès)

John Wrath (Anglès)

Judah Low (Anglès)

Judas Bezalle (Francès)

Julius Watchgod (Anglès)

Kepi (Italià, Anglès)

La Fileuse (Francès)

Laurence Oliphant (Anglès)

Macha (Italià)

Marc Coldflame (Anglès)

Miya Thorsven (Anglès)

Moldorf (Italià)

Mona (Italià, Anglès)

Nanantatee (Italià, Anglès)

Ori (Anglès)

Ori Curiaz (Francès)

Pomeroy (Anglès)

Qurabin (Francès, Anglès)

Ra Chen (Anglès)

Roald Amundsen (Anglès)

Spiral Jacobs (Francès, Anglès)

Sybil Gerard (Anglès)

Sylvester (Italià)

Tania (Italià, Anglès)

Toro (Francès, Anglès)

Uzman (Francès)

Valentin Mistral (Francès)

Van Norden (Italià, Anglès)

Weather Wrightby (Anglès)

The Weaver (Anglès)

Willy Gorky (Anglès)

Wrona (Anglès)

Yvette (Italià)

Élise (Francès)