Autors vius o morts de framji

Morts (1,694)

Vius (2,583)

Desconegut (2,000)

No són una persona (19)

Zombis (?)

Cap… encara.