Autors vius o morts de goplinja

Morts (1)

Vius (3)

Desconegut (0)

Cap

No són una persona (1)

Zombis (?)

Cap… encara.