Autors vius o morts de griffinel

Morts (1,504)

Vius (3,622)

Desconegut (4,262)

No són una persona (109)

Zombis (?)

Cap… encara.