Autors vius o morts de iayork

Morts (146)

Vius (111)

Desconegut (57)

No són una persona (7)

Zombis (?)

Cap… encara.