Personatges del llibre per a itas

Personatges als llibres de la biblioteca de itas

Ada Byron Lovelace (Anglès)

Ada Lovelace (Italià)

Albert Einstein (Alemany)

Alberto Manguel (Anglès)

Albrecht Pfister (Anglès)

Aldus Pius Manutius (Anglès)

Alex Osborn (Italià, Anglès)

Alexander Fleming (Italià, Anglès)

Alexandre Lion (Italià, Anglès)

Alfred Russel Wallace (Italià, Anglès)

Amazon.com (Anglès)

Amos Tversky (Anglès)

Antonio Damasio (Italià, Anglès)

Aristote (Francès)

Aristotle, 384-322 (Anglès)

Arthur Koestler (Italià, Anglès)

Augustin d'Hippone (Francès)

Augustine of Hippo, 354-430 (Anglès)

Badius (Anglès)

Benjamin Franklin (Italià, Anglès)

Bill Gates (Italià, Anglès)

Carl von Clausewitz (Anglès)

Carl Wilhelm Scheele (Italià, Anglès)

Cass Sunstein (Italià, Anglès)

Chad Hurley (Italià, Anglès)

Charlan Nemeth (Italià, Anglès)

Charles Babbage (Italià, Anglès)

Charles Darwin (Italià)

Charles Darwin [Charles Robert: 1809-1882] (Anglès)

Charles H. Best (Anglès)

Christoffel Plantijn (Anglès)

Christopher Langton (Italià, Anglès)

Constantin Ier (Francès)

Constantine the Great (Anglès)

Cuneus di Leida (Italià, Anglès)

Damon Darlin (Italià, Anglès)

Dante Alighieri (Francès, Anglès)

David Frasca (Italià, Anglès)

Dean Von Kleist (Italià, Anglès)

Deke Slayton (Italià, Anglès)

Dmitri Men (Italià, Anglès)

Doctors (Anglès)

Donatien Alphonse-François, Marquis de Sade (Francès, Anglès)

Dorothy Thomas (Italià, Anglès)

Doug Engelbart (Italià, Anglès)

Edmund Husserl (Anglès)

Edward Snowden (Italià, Anglès)

Elizabeth Vrba (Italià, Anglès)

Elsevier (Anglès)

Erasmus Darwin (Italià, Anglès)

Erwin Schrödinger (Alemany)

Ethan Zuckerman (Italià, Anglès)

Evo Morales (Alemany)

Fleur Forsyte (Anglès)

Francis Bacon (Italià, Anglès)

Francisco Varela (Anglès)

François Jacob (Italià, Anglès)

Frederick G. Banting (Anglès)

Friedrich August Kekulé von Stradonitz (Italià, Anglès)

Gabriela Mistral (Alemany)

Geoffrey West (Italià, Anglès)

George Johnson (Italià, Anglès)

Glenn Greenwald (Anglès)

Greg Jones (Italià, Anglès)

Gutenberg, Johannes, 1394/99-ca. 1468 (Anglès)

Hani Hanjour (Italià, Anglès)

Harold C. Urey (Italià, Anglès)

Harry Samit (Italià, Anglès)

Henri Poincaré (Italià, Alemany, Anglès)

Holly Forsyte (Anglès)

Horace Walpole (Italià, Anglès)

Howard Gruber (Italià, Anglès)

Hugo de Vries (Italià, Anglès)

Irene Heron (Anglès)

Jacques VI et Ier, roi d'Écosse et roi d'Angleterre (Francès)

James VI and I, King of Scots and King of England (Anglès)

Jaron Lanier (Italià, Anglès)

Jawed Karim (Italià, Anglès)

Jean-Paul II, Pape (Francès)

Jeff Bezos (Anglès)

Johann Fust (Anglès)

Johann Gottfried Tulla (Alemany)

Johannes Gutenberg (Italià, Anglès)

John Ashbery (Italià, Anglès)

John Barth (Italià, Anglès)

John Battelle (Italià, Anglès)

John Bell (Italià, Anglès)

John Carew (Italià, Anglès)

John Locke (Italià, Anglès)

John M. Poindexter (Anglès)

John Mason (Italià, Anglès)

John Milton (Italià, Anglès)

John Poindexter (Italià)

John von Neumann (Anglès)

Jolyon "Jolly" Forsyte (Anglès)

Jolyon "Jon" Forsyte (Anglès)

Jolyon Forsyte (Anglès)

Jonah Lehrer (Italià, Anglès)

Jonathan Rosen (Italià, Anglès)

Jorge Luis Borges (Francès, Anglès)

Joseph Hooker (Italià, Anglès)

Joseph Priestley (Italià, Anglès)

Ken Williams (Italià, Anglès)

Kevin Dunbar (Italià, Anglès)

Krishna Bharat (Italià, Anglès)

Laura Poitras (Anglès)

Lee De Forest (Italià, Anglès)

Lord Byron (Italià, Anglès)

Louis Daguerre (Italià, Anglès)

Luca Pacioli (Italià, Anglès)

Malcolm Gladwell (Italià, Anglès)

Mario Vargas Llosa (Alemany)

Marissa Mayer (Italià, Anglès)

Martha Clarkson (Italià, Anglès)

Max Kleiber (Italià, Anglès)

medical research (Anglès)

Michael Watson (Anglès)

Mihaly Csikszentmihalyi (Italià, Anglès)

Mohamed Atta (Italià, Anglès)

Montaigne (Anglès)

Monty Dartie (Anglès)

Noam Chomsky (Italià, Anglès)

Octavio Paz (Alemany)

Odile Martin (Italià, Anglès)

Orkut Büjükkökten (Italià, Anglès)

Osama bin Laden (Italià, Anglès)

Oscar Wilde (Francès, Anglès)

Otto Intze (Alemany, Anglès)

Otto Lowei (Italià, Anglès)

Pablo Neruda (Alemany)

Per Georg Scheutz (Italià, Anglès)

Pi Sheng (Italià, Anglès)

Plato (Anglès)

Platon (Francès)

Pliny the Elder (Italià, Anglès)

Ramzi bin al-Shibh (Italià, Anglès)

Ray Ozzie (Italià, Anglès)

Richard E. Cytowic, M.D. (Anglès)

Richard Rorty (Anglès)

Robert Darnton (Italià, Anglès)

Robert Estienne (Anglès)

Robert Louis Stevenson (Francès, Anglès)

Robert Mueller (Italià, Anglès)

Robert Thatcher (Italià, Anglès)

Ron Howard (Italià, Anglès)

S. Korschinsky (Italià, Anglès)

Salman Rushdie (Francès, Anglès)

Seutonius (Anglès)

Soames Forsyte (Anglès)

Socrates (Francès, Anglès)

Stanley L. Miller (Italià, Anglès)

Stephen Jay Gould (Italià, Anglès)

Steve Chen (Italià, Anglès)

Stewart Brand (Italià, Anglès)

Stuart Kauffman (Italià, Anglès)

Stéphane Tarnier (Italià, Anglès)

Susan Rosenberg (Italià, Anglès)

Suétone (Francès)

T. R. Malthus (Italià, Anglès)

Thomas a Kempis (Francès, Anglès)

Thomas Henry Huxley (Italià, Anglès)

Thomas Kuhn (Italià, Anglès)

Thucydide (Francès)

Thucydides (Anglès)

Tim Berners-Lee (Italià, Anglès)

Timothy Prestero (Italià, Anglès)

Ullrich Wagner (Italià, Anglès)

Val Dartie (Anglès)

Virgil (Anglès)

Virgile (Francès)

Virginia Woolf (Francès, Anglès)

Walt Whitman (Francès, Anglès)

William Caxton (Anglès)

William Chardack (Italià, Anglès)

William James (Italià, Anglès)

William McKeen (Italià, Anglès)

William Ogburn (Italià, Anglès)

William S. Burroughs (Italià, Anglès)

William Shakespeare (Francès, Anglès)

William Stanley Jevons (Italià, Anglès)

Wilson Greatbatch (Italià, Anglès)

Winifred Dartie (Anglès)

Zacarias Moussaoui (Italià, Anglès)

Zakaria Mustapha Soubra (Italià, Anglès)