Nacionalitats dels autors de jpierces2

USA (450)
Ubicat a United States of America

Sense marcar (370)

UK (83)
Ubicat a UK

Canada (21)
Ubicat a Canada

France (16)
Ubicat a France

Australia (12)
Ubicat a Australia

Germany (7)
Ubicat a Germany

England (6)
Ubicat a UK

Ireland (5)
Ubicat a Ireland

Sweden (3)
Ubicat a Sweden

Russia (3)
Ubicat a Russian Federation

Switzerland (3)
Ubicat a Switzerland

Greece (2)
Ubicat a Greece

Denmark (2)
Ubicat a Denmark

Spain (2)
Ubicat a Spain

Sénégal (2)
Ubicat a Senegal

Nigeria (2)
Ubicat a Nigeria

China (2)
Ubicat a China

United Kingdom (2)
Ubicat a UK

Netherlands (2)
Ubicat a Netherlands

Zuid-Afrika (1)
Ubicat a South Africa

Armenia (1)
Ubicat a Armenia

Argentina (1)
Ubicat a Argentina

Hungary (1)
Ubicat a Hungary

Belgium (1)
Ubicat a Belgium

Poland (1)
Ubicat a Poland

Norway (1)
Ubicat a Norway

Itàlia (1)
Ubicat a Italy

Brazil (1)
Ubicat a Brazil

Sierra Leone (1)
Ubicat a Sierra Leone

Chile (1)
Ubicat a Chile

Senegal (1)
Ubicat a Senegal

Austria (1)
Ubicat a Austria

Colombia (1)
Ubicat a Colombia

India (1)
Ubicat a India

Algeria (1)
Ubicat a Algeria

United States of America (1)
Ubicat a United States of America

França (1)
Ubicat a France

Nederland (1)
Ubicat a Netherlands

Iran (1)
Ubicat a Iran (Islamic Republic of)

Bangladesh (1)
Ubicat a Bangladesh

Morocco (1)
Ubicat a Morocco

New Zealand (1)
Ubicat a New Zealand

Pakistan (1)
Ubicat a Pakistan