Personatges del llibre per a juliana63012

Personatges als llibres de la biblioteca de juliana63012

Albert Dussel (Italià)

Angina Salt (Anglès)

Anna Frank (Italià)

Anna Witting (Anglès)

Anne Frank (Neerlandès, Alemany, Anglès, Portuguès (Brasil))

Augustus Gloop (Anglès)

Aunt Em (Francès, Anglès)

Caleb Witting (Anglès)

Caspar Slok (Anglès)

Charlie Bucket (Italià, Anglès)

Cowardly Lion (Italià, Francès, Anglès)

Crown (Anglès)

Dawid Rubinowicz (Anglès)

Den mycket hungriga larven (Suec)

Dorothy Gale (Italià, Francès, Anglès)

Ebenezer Bleezer (Anglès)

Edith Frank (Italià, Anglès)

Elisabeth Voskuijl (Anglès)

Elya Yelnats (Anglès)

Fighting Trees (Francès, Anglès)

Gayelette (Francès, Anglès)

Glinda (Francès, Anglès)

Good Witch of the North (Italià, Francès, Anglès)

Grandma Georgina (Anglès)

Grandma Josephine Bucket (Anglès)

Grandpa George (Anglès)

Grandpa Joe Bucket (Anglès)

Guardian of the Gates (Francès, Anglès)

Hammer-Heads (Francès, Anglès)

Hector Zeroni (Anglès)

Helen Keller (Anglès)

Henry "Box" Brown (Anglès)

Hermann van Daan (Italià)

Hungry Tiger (Francès, Anglès)

Iguana (Anglès)

Jacob Witting (Anglès)

Jan (Anglès)

Jane Goodall (Anglès)

Johannes Kleiman (Anglès)

Joris Teevee (Neerlandès, Anglès)

Kalidahs (Francès, Anglès)

Kaspar Slok (Neerlandès)

Katherine Barlow (Anglès)

Lion (Anglès)

Madame Zeroni (Anglès)

Magnet (Anglès)

Margot Frank (Italià, Alemany, Anglès)

Max (Neerlandès, Suec, Alemany, Anglès)

Max’s mother (Anglès)

Miep Gies (Anglès, Portuguès (Brasil))

Mike Teavee (Anglès)

Monkey (Anglès)

Mosquito (Anglès)

Mother Owl (Anglès)

Mr Beauregarde (Anglès)

Mr Bucket (Anglès)

Mr Dussel (Anglès)

Mr Van Daan (Anglès)

Mr. Gloop (Anglès)

Mr. Salt (Anglès)

Mr. Sir (Anglès)

Mrs Beauregarde (Anglès)

Mrs Bucket (Anglès)

Mrs. Gloop (Anglès)

Mrs. Van Daan (Anglès)

Munchkins (Francès, Anglès)

Nick Chopper (Italià)

nonno Joe (Italià)

Oompah-Loompahs (Anglès)

Otto Frank (Italià, Anglès, Portuguès (Brasil))

Pen-dans-ski (Anglès)

Peter Van Daan (Anglès)

Peter van Daan (Italià)

Petronilla van Daan (Italià)

Prince Pondicherry (Anglès)

Python (Anglès)

Rabbit (Anglès)

Sam the Onion Man (Anglès)

Sarah Wheaton (Anglès)

The Scarecrow (Anglès)

Scarecrow (Italià, Francès)

Sjakie Stevens (Neerlandès, Anglès)

Soldier With the Green Whiskers (Francès, Anglès)

Squid (Anglès)

Stanley Yelnats I (Anglès)

Stanley Yelnats II (Anglès)

Stanley Yelnats III (Anglès)

Stanley Yelnats IV (Anglès)

Theodore Johnson (Anglès)

Tin Woodman (Francès, Anglès)

Toto (Italià, Francès, Anglès)

Twitch (Anglès)

Uncle Henry (Francès, Anglès)

Veruca Peper (Neerlandès, Anglès)

Veruca Salt (Anglès)

The Very Hungry Caterpillar (Anglès)

Viktor Kugler (Anglès)

Vildingarna (Suec)

Violet Beauderest (Anglès)

Violet Beauregarde (Anglès)

Warden Walker (Anglès)

Wicked Witch of the East (Francès, Anglès)

Wicked Witch of the West (Francès, Anglès)

wild things (Anglès)

Wilde Kerle (Alemany)

Willie Wonka (Neerlandès)

Willy Wonka (Italià, Anglès)

Winged Monkeys (Francès, Anglès)

Winkies (Francès, Anglès)

Wizard of Oz (Francès, Anglès)

X-Ray (Anglès)

Zigzag (Anglès)

Анна Франк (Rus)