Taules i gràfiques de la biblioteca de jyotimitra2