Personatges del llibre per a kathmre

Personatges als llibres de la biblioteca de kathmre

Abraham Wood (Anglès)

Adriaen van der Donck (Neerlandès)

Adrian van der Donck (Anglès)

Charles II, King of England, Scotland, and Ireland (Anglès)

Daniel Boone (Anglès)

Henry Hudson (Anglès)

James II and VII, King of England, Ireland, and Scotland (Anglès)

Martha Ballard (Anglès)

Mary Jemison (Anglès)

Peter Minuit (Anglès)

Peter Stuyvesandt (Neerlandès)

Peter Stuyvesant (Anglès)

Thomas Batte (Anglès)

Thomas Mellon (Anglès)

West India Company (Anglès)

Willem Kieft (Anglès)