Autors vius o morts de kmkelmor

Morts (33)

Vius (42)

Desconegut (107)

No són una persona (0)

Cap

Zombis (?)

Cap… encara.