Autors vius o morts de lemontreelane

Morts (81)

Vius (165)

Desconegut (148)

No són una persona (12)

Zombis (?)

Cap… encara.